Stavební dozor

Stavební dozor by měl být přítomen u projektu od jeho počátku až do úspěšného předání stavby. Do základní nabídky poskytovaných služeb patří zejména: Stavba domu na klíč

Při stavbě rodinného domu proti sobě většinou stojí dva odlišné zájmy. Investor samozřejmě chce co nejlépe a nejkvalitněji bydlet, naproti tomu stavební firma chce postavit dům co nejlevněji. Někdy ovšem úspory mohou být na úkor právě kvality stavby, ale stavebník laik to bohužel většinou nepozná. A právě proto je kvalitní stavební dozor pro stavbu nezbytností.

Práce osoby vykonávající stavební dozor začíná již před samotným začátkem stavby, neboť tento odborník je vám schopen poradit již ve fázi projektu, díky čemuž se můžete vyhnout nevhodným řešením, která by v budoucnu mohla být zdrojem problémů. Stavební dozor při stavbě sleduje stejné zájmy jako investor, pomůže vybrat vhodné dodavatele, při realizaci stavby dohlíží na kvalitu prováděných prací, se zvýšenou pozorností sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby.

Při výběru kvalitního stavebního dozoru je dobré ověřit uváděné reference, nejdůležitější vlastností vybraného odborníka by měla být zkušenost. Dlouhá praxe v technickém oboru a velký počet dozorovaných staveb by měly být zárukou toho, že se vybraná osoba setkala se všemi možnými stavebními řešeními a z nich vyplývajícími možnými problémy. Projekt stavby rodinného domu s sebou nese mnoho rizik a často se můžete setkat s případy staveb, které končí u soudu. Důvodem jsou většinou nekvalitně odvedené stavební práce nebo krachující stavební firmy.

Nejčastěji spory mezi investorem a dodavatelem vznikají samozřejmě kvůli financím. Každý projekt by měl být postaven na kvalitní smlouvě o dílo, jejíž nedílnou součástí je přesný položkový rozpočet. Pokud se stane, že tato část smlouvy chybí, hrozí nebezpečí, že původně dohodnutá cena bude dodavatelem z různých důvodů navyšována. Je v kompetenci stavebního dozoru, aby zhodnotil, zda zamýšlené změny cen jsou odůvodnitelné a investor by na ně měl přistoupit. V této situaci může stavební dozor sloužit jako arbitr, jehož cílem je udržet dobré vztahy mezi investorem a dodavatelem.

V průběhu stavby také může dojít k naprosto zásadním chybám dodavatelské firmy, které mohou ohrozit celý projekt. Těmto situacím může zabránit kvalitní dohled nad technologií prováděných prací. Dozor by měl fungovat u stavby od samého počátku, pokud je povolán až v okamžiku, kdy je třeba vyřešit vzniklý problém, pak bývá většinou pozdě. Náklady na stavební dozor mohou být mnohonásobně vyváženy zárukou kvalitně odvedené práce.

Předběžné ceny za provádění stavebního nebo technického dozoru naleznete v "Ceníku služeb".

Otázky a odpovědi k funkci stavebního dozoru viz. FAQ - Stavební dozor.

V případě Vašeho zájmu o konkretní nabídku stavebního nebo technického dozoru naší firmou nás neváhejte kontaktovat.

 

Před započetím stavby:

 1. konzultace stavebního záměru
 2. zajištění projektové dokumentace
 3. zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
 4. vyřízení stavebního povolení
 5. asistence při uzavření smlouvy o dílo
 6. zastupování investora při jednání s dodavatelem a úřady
 7. pomoc při výběru technologií, materiálů a doplňků

Během stavby:

 • zajištění souladu výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo
 • dohled nad kvalitou prováděných prací podle obecně závazných předpisů a smlouvy o dílo
 • dohled nad dodržováním časového plánu výstavby
 • kontrola čerpání finančních prostředků dodavatelem
 • kontrola dílčích stavebních prací, ověření oprávněnosti dílčí fakturace
 • vypracování soupisu vad a nedodělků
 • kontrola odstranění zjištěných nedostatků
 • konzultace prací prováděných nad rámec smlouvy o dílo
 • vedení stavebního deníku
 • kontrola požadovaných zkoušek dle platných norem
 • zajištění kolaudace stavby

Diskusní téma: Stavební dozor

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek