FAQ: Stavební dozor

Kdy je stavební dozor povinný?
Ze zákona je přítomnost stavebního dozoru povinná pouze, pokud si stavebník stavbu provádí sám svépomocí. Pokud stavbu provádí stavební firma, musí mít k této práci oprávnění a nese za ni plnou zodpovědnost. Přesto i v tomto případě doporučujeme přítomnost stavebního dozoru, který bude hájit zájmy investora.

Může stavební dozor vykonávat dodavatelská stavební firma?
V podstatě může, ale vzhledem k tomu, že stavební dozor má hájit zájmy investora, toto důrazně nedoporučujeme, podobně jako kombinaci stavebního dozoru s dalšími pracemi na stavbě (projektant atd.).

Musím mít stavební dozor ve fázi projektování stavby?
Při tvorbě projektu se ve velké míře rozhoduje o nákladech celé stavby, proto je určitě lepší, když na projekt dohlédne odborník hájící zájmy investora.

Co když stavební dozor mít nebudu?
Pokud máte bezchybný stavební projekt a za dodavatele stavební firmu, která odvede bezchybnou práci přesně podle smlouvy, pak nic. Ovšem zkušenosti napovídají, že tento ideální stav často nenastane.

Kolik stojí stavební dozor?
Cena stavebního dozoru je různá podle vybraného odborníka a podle povahy a rozsahu stavby. Obvyklá hodinová sazba bývá obvykle v rozmezí 300-700,- Kč. Vyšší cena je nadsazená, pokud nejde skutečně o speciální stavbu, nižší cena je podezřelá s ohledem na kvalitu odvedené práce.

Můžu mít stavební dozor u stavby na klíč?
Samozřejmě, i u tohoto typu staveb je vhodné kontrolovat kvalitu odvedené práce.

Kde najdu kvalitní stavební dozor pro svou stavbu?
Velké množství odborníků má svou prezentaci na internetu, obvykle Vám poradí také na stavebním úřadě či u stavebních firem (zde ale pozor na nezávislost!).

Jaký je rozdíl mezi stavebním a technickým dozorem?
Technický dozor není činností jmenovanou ve stavebním zákoně, tuto činnost vykonává zástupce stavebníka a v jejím rámci kontroluje provádění stavby a její ekonomickou stránku.

Za co odpovídá stavební dozor?
Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst.3 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).

V případě Vašeho zájmu o doupřesnění některých pojmů nebo objasnění situace která se zde nevysvětluje nás neváhejte kontaktovat a mi se Vám rádi budeme věnovat.

Diskusní téma: Stavební dozor

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek