FAQ: Stavební rozpočty a cenové kalkulace

Co je to propočet?
Propočet stavby je prvním krokem při získání představy o ceně stavebního díla. Je prvotní informací pro jeho další případné úpravy a vodítkem při rozhodování o způsobu financování investičního záměru. Používá se v dokumentaci typu studie, návrh stavby, zadání, dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Co to je předběžný rozpočet stavby?
Předběžný rozpočet stavby je mezistupněm mezi propočtem a položkovým rozpočtem. Zpracovává se podle dokumentace pro stavení povolení nebo ohlášení. Základním prvkem jsou agregované položky (např. skladba podlahy) nebo obecně popsané položky (např. dveře včetně zárubně a kování).

Co to je položkový rozpočet stavby?
Položkový rozpočet stavby je jedním z nejdůležitějších dokumentů přípravy stavebního díla, jedná se o skutečně vyčerpávající položkový rozpočet stavby. Na základě tohoto dokumentu je stavba finančně řízena, často v návaznosti na harmonogram provedených prací. Je důležitým prvkem při porovnání nabídkových cen, nástrojem při sledování a kontrole čerpání rozpočtu v průběhu stavby. Zpracovává se podle propracované projektové dokumentace.

Co to je souhrnný rozpočet stavby?
Souhrnný rozpočet stavby je souhrnem všech typů nákladů na realizovanou stavební zakázku. Umožňuje komplexní pohled na stavbu jako celek. Používá se v dokumentaci pro územní řízení, především však v dokumentaci pro stavební povolení.

Co to je kontrolní rozpočet?
Kontrolní rozpočet se provádí při ověření, zda použité položky a ceny jsou oceněny v příslušné cenové úrovni.

Co to je rozpočet skutečného provedení stavby?
Rozpočet skutečného provedení stavby se provádí po dokončení stavby. Zachycuje skutečné provedení stavby a nebere ohled na realizační rozpočet.

 

V případě Vašeho zájmu o doupřesnění některých pojmů nebo objasnění situace která se zde nevysvětluje nás neváhejte kontaktovat a mi se Vám rádi bude me věnovat.

Diskusní téma: Rozpočty

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek